Home

Beste bezoeker,


Welkom op onze site van de nieuwe scholengemeenschap Lieven Gevaert.


In onze missie leest u waarom de partnerscholen elkaar gevonden hebben. De schoolbesturen geloven in de samenwerking om van synergie een sterk instrument te maken en zo al onze scholen verder te ontplooien tot krachtige leeromgevingen voor onze leerlingen en leerkrachten.


We zetten duidelijk in op professionalisering en netwerking om ons lerend vermogen aan te scherpen. En onze infrastructuur wordt uitgebreid en gerenoveerd, zowel in de grootstad Antwerpen als in de rand om tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen ( ICT- technologie – differentiatie - ...) van onze scholen voor morgen.


We zijn ervan overtuigd dat scholen niet alleen een kenniscentrum zijn, maar ook een belangrijke sociale, culturele en maatschappelijke functie vervullen in een regio. Daarom kiezen we bewust voor brede scholen, die naast een krachtige leeromgeving eveneens in de buurt een gedifferentieerde leefomgeving vormen, waar iedereen zijn gading (sport, spel, vorming, verenigingsleven, enz.) vindt.


Lieven Gevaert lag als naam voor de hand. Hij was niet alleen de stichter van het Sint-Lievenscollege en de Sint-Ludgardisscholen, maar was tevens bezieler ( ontvoogding van de werknemer/ de vrouw) en ondernemer ( groot industrieël : Agfa-Gevaert - multinational).


Zijn doorzettingsvermogen en wereldbrede kijk zijn voor ons een inspiratiebron om het groeipad naar een dynamische samenwerking binnen de grote regio van Antwerpen uit te tekenen. Zo werken we elke dag met leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel, onderhoudspersoneel, directie en schoolbestuur aan het onderwijs van morgen.


Een uitdaging die we graag samen met u willen aangaan!


Met vriendelijke groet


Robert Vergauwen
Coördinerend directeur